Břetislav Votrubec - Váš průvodce terapií ve tmě ...
Břetislav Votrubec - Váš průvodce terapií ve tmě ...
Eva Jirutková - Vaše průvodkyně pobytem ve tmě ...
Eva Jirutková - Vaše průvodkyně pobytem ve tmě ...

Cesty sebepoznání

Terapie tmou, v tichu a samotě ...

pojetí pobytu ve tmě by BV

Všichni lidé, kteří v historii přinesli lidem poznání, trávili určitý svůj čas, dle svého zeměpisného prostředí ve tmě, o samotě a tichu. Ježíš Kristus na poušti, Zarathuštra v horské jeskyni, Buddha v nedostupné džungli, Mohamed v jeskyni, šamani, medicinmani, druidi v tiché oddělenosti od svého kmene. Prof. Tomáš Halík každý rok pět týdnů v chatě o samotě
v hlubinách schwarzwaldských lesů, pohádkové čarodějnice měly své perníkové chaloupky či chýše na muřích nohách
v hlubokém lese.

Vážení přátelé, kamarádi, zájemci o pobyt ve tmě.
V poslední době, vzhledem ke stoupajícímu zájmu o pobyt ve tmě, vznikají nové subjekty poskytující tuto možnost.
V mediích se objevují nové a nové informace. Většinou zavádějící, vytržené z kontextu, přibarvené, uměle individuálně zdramatizované. Mnohdy silně komerčního charakteru, pro zvýšení zájmu. Vzniká jakýsi informační mainstream.
Z určitého pohledu je to dobře, každý si vybere, svobodně rozhodne dle svého vlastního nastavení.

Prožití času ve tmě, je dle našeho pojetí ryze individuální a nepřenosná událost.

Jednoduše řečeno, pokud přijedete na deprivační pobyt ve tmě podmíněni v očekávání, předprogramováni a s apriorními představami, že prožijete to co popisoval druhý, budete zklamáni. Bude to vždy jinak. I opakované pobyty jsou jinak.
Proto se bráníme jakékoliv kazuistice. Každý kdo u nás byl, je jinak krásná a ryze jinak zajímavá kauza.
My se držíme co možná konzervativně tradice. Poznání nejen tmy, ale i samoty a ticha-klidu. V této tradici yangtik (jangtik) mniši i světští obyvatelé Tibetu a dalších buddhistických oblastí, hledali nejen vlastní zrcadlení, ale i iniciaci dalších smyslů a možnosti vhledů či rozšíření vědomí. Dokonce i pochopení procesů barda, po opuštění hmotné schránky těla.
Zde totiž budete definitivně sami, ve světle a bez možnosti zadních vrátek - utéci. To bude již jen jeden směr. A jen váš. Završení vašeho osudu, zároveň cesta dále k novému KOLU - vstupu duše do další zkušenosti hmotné formy, kdy si můžete přidat, či ubrat. Tímto chci zdůraznit jen to, že jde o ryze vnitřní zážitky, sny, asociace, fantazie, autoregrese (regrese bez vlivu druhé osoby), vzpomínkové toky. Je to apollonský proces poznání sebe samého. Pochopení fenomenu přítomnosti a role Pozorovatele. Více či méně zúčastněného.

Pro koho tma není ?
Dle našich zkušeností ze tmy předčasně utekli, vyhodili čas a peníze, lidé, kteří měli předprogram zisku vnějších zážitků. Zvědavci a sběratelé zážitků. Duchovní turisté. Dále lidé, kteří, ač se tomuto bráníme silným regresním prohlášením, kteří měli zkušenost s antidepresivy, drogami či alkoholem. Jejich psychika je navyklá na chemické zklidnění, útlum, omámení - tím oslabená.

Zcela kontroverzní jsou skupiny workoholiků, lidí, kteří si prošli psychospirituálním dnem, stavem totálního burning out ti, kteří sotva stáli na nohou bez špetky energie a oficiální medicína, alopatičtí lékaři, jim říkali, že jim nic není. Že nemají diagnozu. apod. Zde TMA není východisko a terapie. Může být ale testem. Buď vstanete jako pták Fénix, nebo frustrovaní utečete.

Svoji možnou zkušenost ve tmě, tichu a samotě důkladně kriticky zvažte.

(za řádky a jejich obsah nese opovědnost Břeťa Votrubec)

<< zpět do úvodního textu