Břetislav Votrubec - Váš průvodce terapií ve tmě ...
Břetislav Votrubec - Váš průvodce terapií ve tmě ...
Eva Jirutková - Vaše průvodkyně pobytem ve tmě ...
Eva Jirutková - Vaše průvodkyně pobytem ve tmě ...

Cesty sebepoznání

Terapie tmou, v tichu a samotě ...

Finanční podmínky - poplatek za zážitek a způsob rezervace

 • Nabídku volných termínů na dotaz - e-mail: bretaklatovy@seznam.cz
 • Cena: 9 000 Kč / týden (1 osoba). All inclusive 7 dní a 7 nocí.
 • Platba za celou dobu zážitku dva měsíce před nástupem
 • Pokud Vám do smluveného termínu vstoupí závažné skutečnosti bránící Vašemu nástupu a oznámíte tuto skutečnost nejpozději do 10 dnů před nástupem, máte ještě jednu možnost termín přesunout dle našich dispozic volných termínů
 • Minimální doba terapie tmou je 7 dní, maximální doba terapie tmou je 49 dní
 • Uhrazení zážitku možné pouze bankovním převodem.
  Informaci o variabilním symbolu převodu, č. účtu a částku zasíláme cca dva měsíce před dohodnutým termínem nástupu zážitku mailem.
 • Po zaslání variabilního symbolu k platbě zážitku,
  rezervujeme pro vás dohodnutý termín následných pět dní
 • Zasláním platby celého zážitku potvrzuje zájemce souhlas s podmínkami/li zážitku a zároveň potvrzuje,
  že se podrobně seznámil v celé šíři s obsahem www.pobyt-ve-tme.cz a je s obsahem srozuměn
 • Přerušením či předčasným ukončením zážitku ze strany účastníka nevzniká v žádném případě právo na zpětné vrácení finanční částky zaplacené za terapii, ani její alikvotní části. Proto své rozhodnutí důkladně zvažte.
  Jedná se o silnou osobní zkoušku, pro kterou jste se rozhodli o své vůli, zcela svobodně a následně potvrdili své rozhodnutí uhrazením částky za terapii.
 • Vzhledem k tomu, že poptávka termínů je vysoká, skutečná rezervace termínu je přiřazena a potvrzena prvnímu zájemci, od něhož je připsána platby zážitku na našem výše uvedeném bankovním účtu jako první. Ostatní zájemci, pokud tato situace nastane, jsou kontaktováni - buď změníme termín rezervace, nebo vrátíme peníze
 • Na požádání Vám vystavíme k terapii daňový doklad, nejsme plátci DPH
 • Nástup v domluvený den dopoledne, nejpozději do 12 hodin.
 • Do Klatov pro Vás rádi sjedeme! Ozvěte se pár dní před nástupem mailem ...

Prosíme o veškerou komunikaci pokud možno mailem, neradi dáváme mobil k hlavě.

Technické podmínky zážitku

24 hodinová péče!!!

Tma

absolutní, pokoj bez oken je oddělen speciálními těsnými dveřmi od chodby, kde je malá lednička a též absolutní tma. Další speciální dveře z chodby do přijímací kanceláře. Viz. fotogalerie.

Ticho

relativní, do domu 180 let starém s kamenno-cihlovými 90 cm tlustými zdmi implantován velmi stavebně-technicky sofistikovaný sendvič. Přizdívky na pryžových pásech, pružné zavěšení stropu, plovoucí bezkontaktní podlaha. Nejlepší akustické materiály. Např. v sendviči m.j. je pět pětivrstvých kartonových desek. Celkové složení supersendviče je naše tajemství. Lidské ucho, kdy mozek (mysl) hledá v deprivaci jakýkoliv vnější podnět a mysl svoji práci, na kterou je nastavená od našeho narození, je velmi geniální nástroj.
Po celoživotním "boji" se zvukem milovníka hudby (hifi-audio poslechová místnost) v současnu ladíme poslední 3%, tedy v oblasti high-endu. Absolutní ticho (v nadsázce) je náš cíl, ač víme, že neexistuje ani ve vakuu (jestli vakuum vůbec existuje). Natož v hmotném světě, kde pulsuje gravitace.

Samota

Máte šanci poprvé v životě být skutečně sami, můžete si prožít skutečně nerušenou introspekci. Potencionální komunikace ústně či písemně - lísteček na ledničku v chodbě nebo do tašky s použitým nádobím.

Větrání

Použity nejlepší materiály vzduchovodů dostupné na evropském trhu. Neslyšné větráčky umístěné mimo budovu řídí průmyslový mikropočítač, který dostává signály z čidla CO2 (koncentrace oxidu uhličitého), které sleduje a reguluje kvalitu vzduchu v pokoji.
Vše je samozřejmě zálohováno, jako citlivý hardware počítačových systémů.
Zde jsou ukryta tři uváděná procenta boje s tichem. Pohybující se vzduch a tlumiče zvuku je velká alchymie. Stejně jako kvalitní poslech hudby, kdy můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu na zesilovači za 3 tisíce nebo za třista tisíc. Zde na cestě k "absolutnímu" tichu pracujeme nepřetržitě. Pokud ale lidské ucho obdrží frekvence, které jsou tzv. indiferentní, tedy mozek nedovede analyzovat co je způsobuje, co za nimi stojí jako zdroj, přestává je vnímat.

Teplo

Zajišťují sklokeramické stropní panely viz. www.volf-infratopeni.cz (jsou naprosto tiché, nelupkají, nepraskají, necvakají), nastavíme dle Vaší potřeby, regulace tichým neslyšným čidlem. Kdykoliv rádi přidáme nebo uberem, protože tělo v režimu kairos a za plné funkce šišinky mozkové a melatoninu má nepředvídatelné individuální potřeby tělesného komfortu. Navíc dopředu nevíte, jak se budete hýbat, chodit, cvičit nebo jen meditovat a ležet. Vždy to bude trochu jinak, než představa před vstupem do tmy. Proto nic neplánujte!!! Přítomnost vše ukáže.

Vybavení

viz fotogalerie. Lůžkoviny, deka, toaletní papír, mýdlo, ručníky, sprchový gel, lednička atd.

Kontakt s průvodci během terapie tmou, tichu a samotě

dle domluvy při nástupu. Stravu přinášíme ve formě "velké snídaně" nepravidelně jednou v průběhu 24 hodin. Tím ztratíte pojem o lineárním čase, chronos. Postavíme v chodbičce na Vaši ledničku. Třikrát zaťukáme, pokud si přejete být informováni o dodání stravy a čekáme cca půl minuty ve tmě chodby, pro případ Vaší aktuální potřeby ústní komunikace. Pokud nic, odcházíme.
Je možnost, dle dohody, neťukat, jídlo si vyzvednete dle Vaší potřeby. Můžete být naprosto nerušeni a bez kontaktu.
Nejste zamknuti, můžete se však sami zamykat. Bezpečnostní zámek je ale oboustranně odemykatelný, abychom vždy měli i my zvenčí možný přístup, např. v případě třeba živelné pohromy, války, pádu letadla apod.
Nemáte pocit uvěznění, jste svobodní. Pro případ nejvyšší nouze máte k dispozici zvonek na průvodce. Zaškolení, seznámení a veškeré nutné informace při nástupu.
Hlavní komunikace a sdílení s průvodci probíhá po skončení terapie tmou formou rozmluvy, kdy se Vám budeme časově neomezeně věnovat. Věříme a uděláme vše pro to, abyste odjížděli s maximálním zpracováním svého prožitku, abyste ho následně zúročili ke svému lepšímu fyzickému, duševnímu růstu i možnému rozšíření vědomí a pochopení možných transcendentních vhledů ...

Co s sebou?

Pohodlné volné oblečení z přírodních vláken, kapesní nůž (tatranky jsou někdy tak zatavené....), baterka pro stav nouze (vylijete si třeba polévku do postele), kartáček na zuby a zubní pasty, ostatní je k dispozici a samozřejmě to nejdůležitější: amulet, talisman, Váš předmět osobní obliby, hudební nástroj, kamínek, přívěšek, plyšový medvídek, panenka, stará fotografie... , ve tmě a tichu se velmi zesílí smysl hmatu. Energie mezi vaším "posvátným" předmětem a Vašimi prsty bude jen proudit.

Zvláštní doporučení

čistý oblíbený spací pytel. Ač budete mít kvalitní, teplé lůžkoviny, rezervní deku, zalezení do pytle umocní archetypální pocit bezpečí, odstupu, úkrytu, jeskyně, domu v domě, kokonu, pobytu na vyvýšeném místě,"rozhled", který ochrání. Dokonce se mohou vynořit vzpomínky z prenatálního a perinatálního období vašeho vstupu do hmotné formy, tedy na pobyt v děloze Vaší maminky, první smyslové vjemy na tomto světě v přechodném oceánském prostředí plodové vody. Pokud si udržíte malé světýlko POZOROVATELE, viz. dílo např. S. Grof, E. Tolle, C. G. Jung, C. J. Calleman, P. Russel, C. Bezděk, V. Vogeltanz aj., udržíte se dlouho v lucidním stavu pozitivního vědomého snění, které je velmi velmi posilující.

Zde jsme se dostali asi k cíli yangtiku, terapie tmou, tichu a samotě. Dokážete si zpracovat a lépe pochopit z lidského pohledu zasunuté špatné vzpomínky a skutečnosti od chvíle početí k dnešku, které na Vás v dobré víře napáchalo okolí, defragmentovat, dekompenzovat, vysypat pytel zkušeností, které jste nasbírali. Symbolicky řečeno, konečně velká šance zareagovat na světlo Lucifera - Světlonoše (Světlopřinašeče) - vědomě vykročit k vlastnímu světlu širšího vědomí, pochopení.
Možnosti nalezení vnitřního štěstí a tím zmenšení utrpení.

Ostatní podmínky zážitku

Součástí vstupního pohovoru je seznámení se a podpis čestného prohlášení, jehož obsah uvádíme níže:

Čestné prohlášení

 • Prohlašuji, že jsem plnoletý/plnoletá, svéprávný/svéprávná, duševně zdravý/zdravá a ve svém jednání svobodný/svobodná. Při plných smyslech, dokonale informován/informována a po zralém uvážení pak činím i všechna následující prohlášení.
 • Netrpím žádnou formou psychického onemocnění a nikdy jsem nebyl/nebyla pro taková onemocnění léčen/léčena. Netrpím fobií neslučitelnou s terapií ve tmě či v uzavřeném prostoru.
 • Nejsem závislý/závislá na alkoholu, drogách, psychofarmakách, nikotinu, ani jiných psychiku ovlivňujících látkách.
 • Nemám potíže s příjmem potravy a nejsem alergický/alergická na žádná jídla, nápoje ani jiné alergeny.
 • Nemám diagnostikovány žádné oficiální medicínou nazývané civilizační choroby jako je rakovina, kardiovaskulární a srdeční choroby, poruchy oběhového systému, diabetes, ani jiné. Nemám žádné infekční onemocnění. Nejsem ve vyšším stupni těhotenství než pátém týdnu a nejsem rizikově těhotná.
 • Prostudoval/prostudovala jsem si internetové stránky poskytovatele. Všechny podmínky i okolnosti terapie tmou mi podrobně vysvětleny a mé dotazy zcela zodpovězeny při vstupním pohovoru. Vzal/vzala jsem na vědomí zejména nebezpečí držení hladovky (půstu) při terapii ve tmě. Beru na vědomí, že při terapii ve tmě budu přijímat vegetariánskou stravu. Jsem nekuřák/nekuřačka, anebo se při terapii ve tmě zcela zdržím kouření.
 • Pro terapii ve tmě jsem se rozhodl/rozhodla zcela svobodně. Je mi zřejmé a jasné, že terapie tmou znamená přítomnost téměř dokonalého ticha, tmy a samoty, přičemž však chápu, že terapii mohu kdykoliv ukončit nebo přerušit a odejít na světlo, protože nejsem v prostorách nijak uzamčen/uzamčena ani omezen/omezena na svobodě pohybu.
 • Zavazuji se ukončit, nebo přerušit terapii ve tmě, anebo alespoň informovat personál okamžitě, jakmile zaznamenám jakákoli fyzická nebo duševní negativa nebo pokud se pro mne zážitek stane jakkoli nekomfortním.
 • Souhlasím s tím, že personál je oprávněn mou terapii v zařízení ukončit kdykoli zjistí, že obsah tohoto prohlášení není pravdivý, úplný, nebo není z mé strany plněn. Souhlasím s tím, že stejné oprávnění přísluší personálu za situace, kdy okolnosti (zdravotní, přírodní, společenské, technické) zapříčiní, že můj zážitek v zařízení přestane být bezpečný nebo přínosný.
 • Vše, co jsem prohlásil/prohlásila je pravdivé a úplné. Vše, co jsem se zavázal/zavázala konat nebo nekonat, bezezbytku dodržím. Beru na vědomí, že to je podmínkou bezpečné, ale i příjemné a přínosné terapie tmou, pro který jsem se rozhodl/rozhodla.